Home » The Ants Go Marching – Kids Songs and Nursery Rhymes | Bounce Patrol ali g finance

The Ants Go Marching – Kids Songs and Nursery Rhymes | Bounce Patrol ali g financeNhững con kiến ​​đi diễu hành từng người một, hoorah! Đó là bài đồng dao cổ điển dành cho trẻ em. Hãy đến và tham gia ban nhạc diễu hành nhỏ của chúng tôi khi những chú kiến ​​đi diễu hành về nhà. Đếm và diễu hành với Bounce Patrol! ⭐ Xem video của chúng tôi không có quảng cáo! Tham gia dịch vụ video cao cấp của Bounce Patrol dành cho các thành viên: 💎 Âm nhạc, hàng hóa và tư cách thành viên: 🎵 Album mới! Nghe trong ứng dụng âm nhạc của bạn: Bounce Patrol tạo các bài hát gốc và giai điệu thiếu nhi cho cả gia đình cùng thưởng thức. Mục đích của chúng tôi là giúp trẻ em thích thú và say mê với âm nhạc của chúng tôi (do đó có tên là – Bounce Patrol!). Nhảy lên và nhảy cùng với Jackson, Alyssa, Rachel, Will và Jacinta – hãy tung tăng! Bounce Patrol được thực hiện trên vùng đất của Người Bunurong và chúng tôi muốn công nhận họ là Chủ sở hữu truyền thống. Chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng tới các vị Trưởng lão của họ, quá khứ, hiện tại và mới nổi 🦘 *** LYRICS: Những con kiến ​​đi diễu hành từng người một, hoorah, hoorah! Những con kiến ​​đi diễu hành từng con một, hoorah, hoorah! Những con kiến ​​đi diễu hành từng con một, Sẽ dừng lại để đánh trống Và tất cả chúng sẽ diễu hành xuống mặt đất Để tránh mưa, bùm bùm bùm bùm! Những con kiến ​​đang diễu hành từng hai một, hoorah, hoorah! Những con kiến ​​đang diễu hành từng hai một, hoorah, hoorah! Những con kiến ​​đi diễu hành từng hai con, Jackson dừng lại để thổi sáo Và tất cả chúng sẽ diễu hành xuống đất Để tránh mưa, bùm bùm bùm bùm! Những con kiến ​​đi diễu hành theo ba, hoorah, hoorah! Những con kiến ​​đi diễu hành theo ba, hoorah, hoorah! Những con kiến ​​đi diễu hành từng ba người, Rachel dừng lại để chơi phím Và tất cả chúng sẽ diễu hành xuống mặt đất Để tránh mưa, bùng nổ bùm bùm! Những con kiến ​​đi diễu hành từng bốn người, hoorah, hoorah! Những con kiến ​​đi diễu hành từng bốn người, hoorah, hoorah! Những con kiến ​​đi diễu hành từng bốn, Alyssa dừng lại để thổi kèn Và tất cả chúng sẽ diễu hành xuống mặt đất Để tránh mưa, bùm bùm bùm bùm! Những con kiến ​​đi diễu hành từng năm một, hoorah, hoorah! Những con kiến ​​đi diễu hành từ năm đến năm, hoorah, hoorah! Đàn kiến ​​đi diễu hành năm năm, Jacinta dừng lại để chơi chuông Và tất cả chúng cùng diễu hành xuống đất Để tránh mưa, bùm bùm bùm bùm! Và tất cả họ đều đi diễu hành, Và tất cả họ sẽ hành quân, Và tất cả họ sẽ hành quân về nhà.

See also  Gauteng to pilot ‘transparent, open’ tender bidding model e tender financial evaluation

Table of Contents

See also  JB Finance Practitioner | Negotiating j b finance

Images related to the topic ali g finance

The Ants Go Marching - Kids Songs and Nursery Rhymes | Bounce Patrol

The Ants Go Marching – Kids Songs and Nursery Rhymes | Bounce Patrol

Search related to the topic The Ants Go Marching – Kids Songs and Nursery Rhymes | Bounce Patrol

#Ants #Marching #Kids #Songs #Nursery #Rhymes #Bounce #Patrol
The Ants Go Marching – Kids Songs and Nursery Rhymes | Bounce Patrol
ali g finance
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

Leave a Reply

Your email address will not be published.